„Co děti samy dělají, je pro ně významnější, než to, co pouze vidí a slyší.“

V tomto mottu se skrývá naše základní přesvědčení o možnostech naplnění života předškolních dětí tvůrčí a hravou činností,

která přirozenou formou vytváří a obohacuje vnitřní svět dítěte, jeho vnímání, slovní zásobu, rozumové, emocionální a pohybové schopnosti.

Individuální přístup učitele podle konkrétních potřeb dítěte se doplňuje se společným soužitím v kolektivu vrstevníků a vede děti k uvědomění si sama sebe v okolním světě.

Denní program

 

 7.30 - 9.45      Příchod dětí do školky a volná hra, angličtina pro 

                           děti formou hry s rodilým mluvčím, ranní        

                           zpívání a cvičení

10.00 - 10.30   Dopolední svačina
10.30 - 11.30    Výtvarné, pohybové, hudební, literárně-dramatické a 

                           poznávací aktivity dle aktuálního tématu
11.30 - 13.00    Pobyt venku
13.00 - 13.30   Oběd
13.30 - 14.00   Volná hra, příprava na odpočinek, vyzvedávání

                           dětí po obědě
14.00 - 16.00   Odpočinek
16.00 - 16.30   Svačina
16.30 - 17.30   Zájmové kroužky
17.30 - 18.00   Volná hra na terase nebo v herně, odchod dětí ze

                           školky

 

 

 

 

 

Pro starší děti a předškoláky připravujeme program každý den tak, aby bez problémů zvládli vstup do školy.

 

Trénujeme zejména pozornost, paměť, správné vyjadřování a slovní zásobu, představivost a základy čtení, psaní a počítání. Pokud to situace vyžaduje, umožňujeme na začátku docházky dítěte do školky i přítomnost rodičů.

Naše školka je otevřena každý všední den od 7.30 do 18.00 hodin s možností hlídání dětí a dalších aktivit i mimo otevírací dobu v prostorách školky, nebo u Vás doma.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

V přátelské a rodinné atmosféře se děti cítí velmi dobře, rychle si zvykají na nový režim a dětský kolektiv. Každému dítěti se individuálně věnujeme a snažíme se naplňovat jeho konkrétní potřeby.

 

Školka je prostorná a zároveň bezpečná a vytváří dětem tak dobré podmínky pro jejich aktivitu i odpočinek..
 

.

 

 

 

 

 

 

Dbáme na to, aby stravování a pitný režim odpovídaly normám a požadavkům správné výživy. Dětem poskytujeme pestrou a vyváženou stravu.

 

Při celodenním pobytu ve školce se děti stravují 3x denně.

Kvalitní obědy jsou zajištěny Českou jídelnou- zařízení školního stravování (https://ceskajidelna.cz/).

 

 

 

 

 

Mateřská škola

s rozšířenou výukou

jazyků zapsaná v rejstříku škol MŠMT

Vršovická 1462/66

101 00 Praha 10 - Vršovice

+420 608 248 688

+420 739  574 234

skolka.lada@seznam.cz

 

 

 

Senovážné nám.28

110 00 Praha 1