Radka Hodná (učitelka)

V naší školce ve Vršovicích se stará jak o menší, tak i o starší děti. Nejraději s dětmi hraje pohybové hry a učí je poznávat svět kolem sebe.

Vzdělání

Střední odborná škola- obor pedagogické lyceum/vychovatelství

Praxe

babysitting, učitelka MŠ

Zájmy

práce s dětmi, kultura, pečení, vaření.

 

 

 

 

 

 

 

Alena Kurajdová, Dis. (pedagog)

V naší školce se věnuje jak menším, tak i starším dětem. Ráda s dětmi tvoří a vymýšlí pro ně zajímavé výtvarné a hudebně- pohybové programy.

Vzdělání: SPgŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, VOŠ pedagogická a sociální- obor sociální práce a sociální pedagogika

Praxe: učitelka MŠ, babysitting, vedoucí pobytových táborů, pracovník v nízkoprahovém klubu pro mládež

Zájmy: četba, umění, Poi Art, cestování, turistika, vaření

 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Kuželová (hlavní pedagog)

V naší školce se věnuje starším dětem a předškolákům, vede dopolední programy a předškolní přípravku.

 

Vzdělání

SPgŠ - obor předškolní a mimoškolní pedagogika, PedF UK — obory   Učitelství pro mateřské školy + Učitelství VVP pro 2.st. ZŠ a SŠ pedagogika – rodinná výchova


Praxe

učitelka v MŠ a v dětském koutku, babysitting, lektorka kroužků pro předškolní děti, vedoucí LDT pro děti předškolního a mladšího školního věku


Zájmy

práce s dětmi, hudba, plavání, turistika, cestování

 

 

 

 

 

 

Natálie Hunalová (učitelka)

Ve školce se stará zejména o naše nejmenší děti a ráda si dětmi povídá anglicky či francouzsky.

 

Vzdělání: Lycée Francais de Prague

PedF UK- obor francouzština a společenské vědy, kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Praxe: babysitting, vedoucí na fotbalovém soustředění

Zájmy: cizí jazyky, fotbal, pečení, vaření.

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola

s rozšířenou výukou

jazyků zapsaná v rejstříku škol MŠMT

Vršovická 1462/66

101 00 Praha 10 - Vršovice

+420 608 248 688

+420 739  574 234

skolka.lada@seznam.cz

 

 

 

Senovážné nám.28

110 00 Praha 1