Veselé zpívání a hra na flétnu

Hravou formou se učíme základy hudební teorie, hrajeme skladbičky na flétnu a k tomu zpíváme veselé písničky. Vytváříme vztah dítěte k hudbě a zároveň rozvíjíme jeho jazykové schopnosti.

Výtvarně-kreativní dílna

Malujeme, kreslíme a tvoříme pro radost. Seznamujeme děti s různými technikami i materiálem a rozvíjíme jejich kreativitu a fantazii.

 

 

Od října 2023 budou v naší MŠ opět probíhat kroužky pod vedením lektorů z agentury Perrunga.

 

Kroužky probíhají v čase 16: 30- 17: 15 hod., konkrétní dny budou upřesněny podle zájmu rodičů.

 

Aktuální nabídka kroužků pro školní rok 2023/24: keramický, dramatický, taneční, sportovní, kroužek jógy a flétniček.

 

 

 

 

 

Sportovní hry

Cvičíme pro zdraví. Cílem lekcí je, aby se děti při hrách vyběhaly, uvolnily a protáhly svaly celého těla, spolupracovaly s ostatními dětmi a mohly zapojit i svou kreativitu a fantazii.

 

Jazyková výuka

Jazyk je důležitým nástrojem komunikace a seznamování se s cizím jazykem od útlého věku dítěte vytváří základ pro soužití v multikulturním prostředí.

 

 

 

Hudebně-pohybový kroužek

Hrajeme na rytmické hudební nástroje, učíme se řadu hravých písniček a říkanek, tancujeme. Hudebně-pohybové činnosti umožňují rozvíjet cit pro rytmus, melodii a koordinaci pohybů.

Dramatický kroužek

Vstupujeme do říše fantazie a obrazotvornosti, čteme pohádky a říkanky, nacvičujeme jednoduché hudebně-dramatické scénky a divadélko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senovážné nám.28

110 00 Praha   

MAPA
 

Mateřská škola

s rozšířenou výukou

jazyků zapsaná v rejstříku škol MŠMT

Vršovická 1462/66

101 00 Praha 10 - Vršovice

+420 608 248 688

+420 739  574 234

skolka.lada@seznam.cz