Veselé zpívání a hra na flétnu

Hravou formou se učíme základy hudební teorie, hrajeme skladbičky na flétnu a k tomu zpíváme veselé písničky. Vytváříme vztah dítěte k hudbě a zároveň rozvíjíme jeho jazykové schopnosti.

Výtvarně-kreativní dílna

Malujeme, kreslíme a tvoříme pro radost. Seznamujeme děti s různými technikami i materiálem a rozvíjíme jejich kreativitu a fantazii.

Rozvrh

 

Pondělí 16.30—17.30
Hudebně- pohybový a taneční nebo dramatický kroužek

 

Úterý 16.30—17.30
Veselé zpívání a hrana flétnu

 

Středa 16.30—17.30
Výtvarně-kreativní dílna

 

Čtvrtek 16:30-17:30

Jazyková výuka

 

Pátek dopoledne

 sport - plavání, v zimních měsících cvičení v externí tělocvičně

 

 

 

 

 

Sportovní hry

Cvičíme pro zdraví. Cílem lekcí je, aby se děti při hrách vyběhaly, uvolnily a protáhly svaly celého těla, spolupracovaly s ostatními dětmi a mohly zapojit i svou kreativitu a fantazii.

 

Jazyková výuka

Jazyk je důležitým nástrojem komunikace a seznamování se s cizím jazykem od útlého věku dítěte vytváří základ pro soužití v multikulturním prostředí.

 

 

 

Hudebně-pohybový kroužek

Hrajeme na rytmické hudební nástroje, učíme se řadu hravých písniček a říkanek, tancujeme. Hudebně-pohybové činnosti umožňují rozvíjet cit pro rytmus, melodii a koordinaci pohybů.

Dramatický kroužek

Vstupujeme do říše fantazie a obrazotvornosti, čteme pohádky a říkanky, nacvičujeme jednoduché hudebně-dramatické scénky a divadélko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senovážné nám.28

110 00 Praha   

MAPA
 

Mateřská škola

s rozšířenou výukou

jazyků zapsaná v rejstříku škol MŠMT

Vršovická 1462/66

101 00 Praha 10 - Vršovice

+420 608 248 688

+420 739  574 234

skolka.lada@seznam.cz